problem loading posts

Jawaan pisar ke kalejay se khench li barchi

Hussain kis main hai himmat teray jigar ki tarah